Daily Archives: | септембар 22nd, 2014

Zvezdara, ulica Hajduk Stankova, broj 2.

Balon za fudbal Bubamara se nalazi na opštini Zvezdara, kod Građevinsko-tehničkeškole.

DO 16H16-17h17-18h18-19h19-20h20-21h21-22h22-23h23-24h
PONEDELJAKloptaclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosexlopta
UTORAKloptaloptaclosexclosexclosexclosexclosexclosexlopta
SREDAloptaclosexclosexloptaclosexclosexclosexclosexlopta
ČETVRTAKloptaclosexloptaclosexclosexclosexclosexclosexlopta
PETAKloptaclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosexlopta
SUBOTAloptaloptaclosexclosexclosexloptaloptaloptalopta
NEDELJAloptaloptaclosexclosexclosexclosexclosexloptalopta

lopta – slobodni termini

closex - zauzeti temini

Mirijevo, ulica Šejkina, broj 21a.

Nalazi se u naselju Mirijevo u sklopu Sedme Beogradske gimnazije u ulici Šejkina, broj 21a.

DO 16H16H17H18-19h19-20h20-21h21-22h22-23h
PONEDELJAKclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosex
UTORAKclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosex
SREDAclosexclosexclosexloptaloptaclosexclosexlopta
ČETVRTAKclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosex
PETAKclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosexlopta
SUBOTAloptaloptaclosexclosexclosexclosexloptalopta
NEDELJAloptaloptaclosexloptaloptaloptaloptalopta

lopta – slobodni termini

closex - zauzeti temini