Zvezdara
Zvezdara
ulica Hajduk-Stankova broj 2. Učiteljsko naselje,
Olimp
Olimp
ulica Vjekoslava Kovača, broj 11. Otvoren u Maju 2014 godine.
Mirijevo
Mirijevo
ulici Šejkina, broj 21a. u sklopu Sedme Beogradske gimnazije.

Olimp, ulica Vjekoslava Kovača, broj 11.

Nalazi se na Zvezdari u sklopu sportskorekreativnog centra OLIMP, gornji ulaz iz ulice Milana Rakića.

DO 16H16-17h17-18h18-19h19-20h20-21h21-22h22-23h23-24h
PONEDELJAKloptaclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosexlopta
UTORAKloptaclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosex
SREDAloptaloptaloptaclosexclosexclosexclosexclosexclosex
ČETVRTAKloptaclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosexlopta
PETAKloptaloptaloptaclosexclosexclosexclosexloptalopta
SUBOTAloptaloptaloptaloptaloptaclosexloptaloptalopta
NEDELJA11-12Hloptaloptaclosexclosexclosexclosexclosexlopta

lopta – slobodni termini

closex - zauzeti temini

 

Zvezdara, ulica Hajduk Stankova, broj 2.

Balon za fudbal Bubamara se nalazi na opštini Zvezdara, kod Građevinsko-tehničkeškole.

DO 16H16-17h17-18h18-19h19-20h20-21h21-22h22-23h23-24h
PONEDELJAKloptaclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosexlopta
UTORAKloptaloptaclosexclosexclosexclosexclosexclosexlopta
SREDAloptaclosexclosexloptaclosexclosexclosexclosexlopta
ČETVRTAKloptaclosexloptaclosexclosexclosexclosexclosexlopta
PETAKloptaclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosexlopta
SUBOTAloptaloptaclosexclosexclosexloptaloptaloptalopta
NEDELJAloptaloptaclosexclosexclosexclosexclosexloptalopta

lopta – slobodni termini

closex - zauzeti temini

Mirijevo, ulica Šejkina, broj 21a.

Nalazi se u naselju Mirijevo u sklopu Sedme Beogradske gimnazije u ulici Šejkina, broj 21a.

DO 16H16H17H18-19h19-20h20-21h21-22h22-23h
PONEDELJAKclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosex
UTORAKclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosex
SREDAclosexclosexclosexloptaloptaclosexclosexlopta
ČETVRTAKclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosex
PETAKclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosexlopta
SUBOTAloptaloptaclosexclosexclosexclosexloptalopta
NEDELJAloptaloptaclosexloptaloptaloptaloptalopta

lopta – slobodni termini

closex - zauzeti temini